Wat is ons doel?

Een wegwijzerbord heeft meestal een pijl die de richting wijst naar een zekere bestemming. De bestemming kan heel dichtbij zijn, maar ook een stuk verder weg.

Laten we beginnen met heel ver weg. De wegwijzer wijst ons dan op ons hoofddoel: dat we God zullen eren en eeuwig van Hem zullen genieten. Daar leven we voor. En niet alleen voor nu, maar voor eeuwig.

Wat dichterbij wijst onze wegwijzer naar ons doel als gemeente hier op aarde. Dat is om mensen te helpen dichter naar God, elkaar en de wereld toe te groeien. Zo bouwen we Gods koninkrijk op aarde en helpen we elkaar te zien wat het betekent als God onze Koning is.

Heel dichtbij wijst de wegwijzer ons naar Jezus toe, die dichtbij ons kwam en onder ons kwam wonen. Dan is de bestemming om Jezus te ontmoeten, Hem lief te krijgen, Hem te volgen en van Hem te getuigen.