Kinderclub

De kinderclub vindt één keer per maand plaats. Deze is verdeeld in groepen voor kinderen van de basisschool groep 1-4 en kinderen van de basisschool groep 5-8.

Bij de groepen 5-8 hebben we ons het afgelopen jaar gefocust op verbinding maken. Onderling, naar de gemeente toe en bovenal verbinding maken met God in ons leven. We zijn bezig geweest met de verschillende aspecten van het geloof. Wat betekent God in ons leven, maar ook wat voor een vriend zijn wij? Niet alleen voor de kinderen in onze omgeving, maar juist ook voor anderen die wij niet kennen of waar we geen binding mee hebben. Verder verdiepen we ons in de christelijke feestdagen en wat deze voor ons betekenen in ons dagelijks leven.

Dit seizoen zal kind van God zijn centraal staan. De genade die wij van God ontvangen als een cadeau en hoe dit ons leven kan veranderen. Dat wij Gods licht mogen laten schijnen. God laat bijzondere dingen gebeuren in ons leven. Wij mogen de wonderen in ons leven gaan herkennen. In ons eigen leven en in onze omgeving. Veraf en dichtbij. Verder zullen ook de christelijke feestdagen weer centraal staan.

We doen dit op verschillende manieren. Soms is het een werkblad, maar ook kan het door middel van knutselen of het maken van een bloemstuk. Verder willen we de kinderen laten zien dat zij op hun jonge leeftijd al gaven en talenten hebben gekregen, welke ze mogen gebruiken om anderen (wel of niet in hun naaste omgeving) te helpen. Vaak beginnen we de kinderclub met een verdiepingsmoment om zo het onderwerp dicht naar hun eigen leefwereld te brengen.

Voor de kinderen van groep 8 is er aan het einde van het schooljaar nog een uitvliegdienst. Dit omdat zij de basisschool gaan verlaten. De kinderen van groep 8 geven inhoud aan deze kerkdienst door middel van muziek en liturgie. De kerkenraad geeft ze tijdens deze dienst een bijbel cadeau.