Inhoud kerkdiensten

We hebben grote samenkomsten iedere zondag om 9:30 en 14:00 uur. Deze samenkomsten noemen we kerkdiensten. Tijdens de kerkdiensten proberen we het voor jong en oud mogelijk te maken God te ontmoeten.

Het dagelijkse leven is vaak erg druk, met veel zorgen en bezigheden. Daarom willen we in de diensten een ruimte creëren om tot rust te komen. In een sfeer van rust en heiligheid kunnen we God het beste ontmoeten en Zijn vrede ontvangen. Toch is de sfeer informeel en ongedwongen, met ruimte voor reactie en dialoog en natuurlijk voor humor.

We zingen een mix van oude en nieuwe liederen. Of, zoals de Bijbel het noemt: psalmen, gezangen en geestelijke liederen. De begeleiding vindt plaats op orgel, piano en door onze jonge band. Soms ook via YouTube. Alle liederen worden op een scherm vertoond.

We streven ernaar dat de preek of overdenking concreet toepasbaar en goed begrijpelijk zal zijn. Op deze manier kunnen we elkaar wegwijs maken in het kennen en liefhebben van God.

Tijdens de dienst is er aandacht voor de kinderen. Er is een kindermoment en een kinderlied. Tijdens het kindermoment leggen we de centrale boodschap van die dag uit aan de kinderen op een manier die ze goed zullen begrijpen.

We hebben eens per maand kinderclub voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Het doel is om dit uit te breiden wanneer we meer leerkrachten hebben.

Er is iedere week oppas voor de kleuters en peuters. Deze wordt door ouders gedaan, met hulp van enkele jongeren.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten onder het genot van een bakje koffie, thee of limonade. Er is ook altijd wel iets lekkers bij de koffie. Iedereen is welkom hier gebruik van te maken.